International


07
Sep 2017

PDF version here: 60 Pyetje për HYJNINË 1. A është fjala triadë në Bibël ? Jo. 2. A thotë Bibla se janë tre persona ne HYJNI? Jo. 3. A flet Bibla për Babanë, Djalin, dhe shpirtin e shenjtë ? Po. 4. Titujt sikur janë përdorur në Mateu 28:19, na lëjne të kuptojmë se janë tre persona të ndryshëm dhe veçantë në HYJNI? Jo, ato I referohen tri zyrave, rroleve, ose mardhënieve të humanizmit. 5. A e përdor Bibla fjalën tre në reference për Zotin? Vetëm nje varg në tërë Biblën e bën këtë – Unë Gjoni 5:7. Flet......

Erfahre mehr